Philippine Cinema 2018: 5 Best Documentaries

1 – Yield (26 points)

yield

2 – Pag-ukit sa Paniniwala (25 points)

pag-ukit

3 – All Grown Up (24 points)

all grown up

4 – Sa Palad ng Dantaong Kulang (15 points)

sa palad2

5 – Call Her Ganda (13 points)

Ganda

 

INDIVIDUAL BALLOTS »

Armando dela Cruz        

 1. All Grown Up
 2. Pag-Ukit sa Paniniwala

Bernard Santos

 1. Journeyman Finds Home: The Simone Rota Story
 2. Call Her Ganda
 3. Voltaire

Emil Hofileña   

 1. Sa Palad ng Dantaong Kulang
 2. All Grown Up
 3. Pag-Ukit sa Paniniwala
 4. Journeyman Finds Home: The Simone Rota Story

Emil Nor Urao  

 1. Pag-Ukit sa Paniniwala
 2. All Grown Up
 3. Beastmode: A Social Experiment
 4. Lugta ke Tamama (Land of God)
 5. Call Her Ganda

Gerald Cajayon

 1. Sa Palad ng Dantaong Kulang
 2. Beastmode, a Social Experiment
 3. Yield
 4. Call Her Ganda

Jay Rosas

 1. Yield – Victor Tagaro
 2. Sa Palad ng Dantaong Kulang – Jewel Maranan
 3. Pagukit sa Paniniwala – Hiyas Bagabaldo

Jim Paranal

 1. Pag-ukit sa Paniniwala

John Tawasil     

 1. Yield
 2. All Grown Up
 3. Pag-Ukit sa Paniniwala

Jonathan Ang

 1. “Call Her Ganda” (PJ Raval)

Json Javier         

 1. All Grown Up (Wena Sanchez)
 2. Pag-Ukit sa Paniniwala (Hiyas Bagabaldo)

Kevin Oliver Tan

 1. Pag-ukit sa Paniniwala by Hiyas Baldemor Bagabaldo
 2. All Grown Up by Wena Sanchez

Macoy Delociento          

 1. Motherland
 2. Yield
 3. Call Her Ganda
 4. History of the Underground
 5. God Bliss Our Home

Manuel Pangaruy           

 1. Yield (Victor Tagaro and Toshihiko Uryu)
 2. Pag-ukit sa Paniniwala (Hiyas Baldemor Bagabaldo)

Matthew Escosia

 1. Pag-ukit sa Paniniwala
 2. All Grown Up

Mayk Alegre     

 1. Pag-ukit sa Paniniwala
 2. All Grown Up

Nazamel Tabares            

 1. Yield
 2. Call Her Ganda
 3. All Grown Up
 4. Pag-ukit sa Paniniwala
 5. Fallen Not Forgotten

Skilty Labastilla

 1. Sa Palad ng Dantaong Kulang and Yield
 2. Pag-ukit sa Paniniwala
 3. All Grown Up
 4. Call Her Ganda
 5. Land from God

Tristan Zinampan            

 1. All Grown Up
 2. Yield
 3. Pag-ukit sa Paniniwala

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s